بیش از ۱۰,۰۰۰ نتیجه در ۰.۵۳۵ ثانیه
نماينده تهران: فيلترينگ تلگرام تصويب شده است
- نماینده – مجلس – فیلترینگتلگرامتصویبشده -است Cached 1 روز پیش … عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با انتقاد از مطرح شدن موضوع فیلترینگ تلگرام
‌زایی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با انتقاد از مطرح شدن موضوع فیلترینگ تلگرام ، گفت: معتقدم که فیلتر کردن تلگرام در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است . تلگرام...
عبدالرضا هاشم زایی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با انتقاد از مطرح شدن موضوع فیلترینگ تلگرام، گفت: معتقدم که فیلتر کردن تلگرام در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.
دو نماینده مجلس: فیلترینگ تلگرام تصویب شده است | Mooshvare × Home News World News BBC Persian Deutsche Welle IranWire Kayhan London VOA Persian Kalame Sports...
نماینده تهران: فیلترینگ تلگرام تصویبشده است... عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با انتقاد از مطرح شدن موضوع فیلترینگ تلگرام، گفت: معتقدم که فیلتر کردن تلگر...
نماینده تهران: فیلترینگ تلگرام تصویب شده است
» نماینده تهران: فیلترینگ تلگرام تصویبشده است
آینده به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسیده است . » هاشم زایی، نماینده تهران: فیلترینگ تلگرام تصویبشده است | پایگاه … https://www.jamaran.ir/…/894445-هاشم-زایی-نماینده-تهران
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با انتقاد از مطرح شدن موضوع فیلترینگ تلگرام، گفت: معتقدم که فیلتر کردن تلگرام در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.