بیش از ۱۹۱ نتیجه در ۰.۶۰۷ ثانیه
مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم!
مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم
نگه داشتن جهان سوم  «مرگ بر آمریکا»، به خاطر کاپیتالیسم، امپریالیسم، لیبرالیسم و صهیونیسم  «مرگ بر آمریکا». و حاضران در تالار خلیج فارس هم شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند...
Previous Article مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم!
Next Article مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم!
مرگ بر کاپیتالیسم مرگ بر امپریالیسم مرگ بر صهیونیزم مرگ بر آمریکا... اینجوری کامل تر شد! درود بر آمریکای بدون ایسم که البته نیست! (1756470)...
هیتلر البته خجالت نمیکشم از این که اعلام کنم یک نئو نازی هستم و پیرو تفکرات انسانی که با امپریالیسم فاسد با کمونیسم الحادی با کاپیتالیسم منزجر کننده غربی با فراماسونری بابی...
جهان  «مرگ بر آمریکا»، به خاطر عقب نگه داشتن جهان سوم  «مرگ بر آمریکا»، به خاطر کاپیتالیسم، امپریالیسم، لیبرالیسم و صهیونیسم  «مرگ بر آمریکا». و حاضران در تالار خلیج فارس هم شعا...
اردبیل افتادند پربیننده ترین » طنین مرگ بر آمریکا رساتر از همیشه/ غیرت ایرانی نقشه استکبار را نقش بر آب کرد/ مذاکره باآمریکا دامی برای ایران راهی برای نجات آمریکا+فیلم و...
انقلابی شکل گرفته بود با شعار کمونیستی و سوسیالیستی بود و از قدرت راست یعنی کاپیتالیسم و لیبرال امپریالیسم به سوسیال امپریالیسم گرایش می یافت که نمونه بارز آن کوبا و چین...