بیش از ۲۱۱ نتیجه در ۱.۱۸۹ ثانیه
بازگویی همه واقعیت ها محمد صادق جنان صفت شهردار تهران: ضرورتی به ماندنم در شهرداری نیست http://ebtekarnews.com/?newsid=105920 شهردار تهران گفت: دلم نمی‌خواهد به دلیل بیماری...
اینکه مرخصی بگیرم و به معالجه بپردازم مورد قبولم نیست. در شهرداری هم این سیستم عمل نمی‌کند.وی افزود: فکر نمی‌کنم ضرورتی به ماندن من باشد و دوست ندارم که چند ماه در مرخصی...
سو وب صفحه اصلی ضرورتی به ماندنم در شهرداری نیست ماندن، استعفای دوباره یا ترک پست - شرق | خبر فارسی 7 آوريل 2018 ... ضرورتی به ماندنم در شهرداری نیست. شهردار تهران گفت:...
دفتر در «بیشکک» من منتظر پرسپولیس هستم شرط و شروط برای ماندن در پرسپولیس مدل شکافت هسته‌ تورم ایرانی‌ها درباره کاهش ذخائر اورانیوم توضیح دهند ظریف: ضرورتی به مذاکره من و کری نیست
قانونی به مسئولان ضرورتی فراتر از منازعات سیاسی گذرا دارد. روابط شهرداری و نظام مهندسی ساختمان تمیز نیست در همین رابطه اکبر تگین‌زاده، عضو اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان...
صلاحیت شود بازوی پژوهشی شورا هستیم روند رسیدگی به طرح‌ها در مجلس باید کوتاه‌تر شود برای حمایت از کودکان قانون‌گذاری کافی نیست مهم، نظارت بر اجراست بیش از ۷۰ درصد...
۱۲ نیست/ با این وضعیت، مجلس را در راس امور نمی‌بینم/چرا باید کارها در مجلس بر محور رئیس بچرخد هفته آینده تکلیف شهردار تهران روشن می‌شود واکنش عضو شورا به طرح الزام شهرداری