۳ نتیجه در ۲.۰۵۵ ثانیه
دستگیری 12 نفر از کارکنان اپل به جرم لو دادن اطلاعات خط تولید 1397-01-26
دستگیری ۱۲ نفر از کارکنان اپل به جرم لو دادن اطلاعات خط تولید
1 ماه قبل دستگیری 12 نفر از کارکنان اپل به جرم لو دادن اطلاعات خط تولید لو رفتن اطلاعات و انتشار پیوسته و قطره چکانی آنها از ماه ها قبل از معرفی رسمی یک محصول تا همایش...
پایان نتایج