بیش از ۷۹ نتیجه در ۱.۱۵۰ ثانیه
فهرست صفحه اصلی نقشه وبلاگ تماس باما جمعه ۱۸ خرداد ۹۷ آپدیت جدید آنر 7X تشخیص پیشرفته چهره را به قفل گوشی اضافه می کند آپدیت جدید آنر 7X تشخیص پیشرفته چهره را به قفل
(Honor 7X) با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. آنر برندی جوان، نوآور و پیشرو زیر مجموعه گروه هواوی است که قابلیت پیشرفته و جدید باز شدن قفل گو...
قفل گوشی با تشخیص چهره (Face Unlock) مجهز شد. برای اضافه کردن این ویژگی به گوشی آنر 7X باید جدیدترین به روزرسانی هواوی را دریافت کنید. شما می توانید قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی...
می توانید قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی از طریق چهره خود را داشته باشید. آنر 7 ایکس (Honor 7X) با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. آنر برندی جو...
قدرتمند و پیشرفته کاربری در گوشی دوست داشتنی آنر 7x لذت ببرند. شما می توانید قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی از طریق چهره خود را داشته باشید. آنر 7X با آپدیت جدید خود قابلیت باز...
می‌توانید قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی از طریق چهره خود را داشته باشید. آنر ۷ ایکس(Honor 7X) با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. آنر برندی...
. آنر 7X با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. آنر برندی جوان، نوآور و پیشرو زیر مجموعه گروه هواوی است که قابلیت پیشرفته و جدید باز شدن قف...
قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی از طریق چهره خود را داشته باشید. آنر 7X با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. آنر برندی جوان، نوآور و پیشرو زیر...
(Honor 7X) به قابلیت باز شدن قفل گوشی با تشخیص چهره (Face Unlock) مجهز شد. برای اضافه کردن این ویژگی به گوشی آنر 7X باید جدیدترین به روزرسانی هواوی را دریافت کنید. شما می...
کنید شما می توانید قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی از طریق چهره خود را داشته باشید. آنر 7X با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. آنر برندی...