ایران رتبه اول در حمله بدافزارها!!!

  با نگاهی به تقویم، بهانه‌ای پیدا کردیم تا با مدیر تیم امنیت یوز صحبت کنیم (تا قبل از این اتفاق، می‌ترسیدیم حتی بهشون سلام کنیم😁). از «سید امید» خواستیم تا به مناسبت روز امنیتی کامپیوتر یک راهکار یا یک پیشنهادِ جذاب در اختیار کاربران‌مان قرار دهد و ایشون هم خیلی استقبال کردند. چند دقیقه…