خطای ۴۰۴ را چگونه برطرف کنیم؟

صفحه خطای ۴۰۴ چیست و چگونه عمل می‌کند؟ تعریف ساده؛ زمانی که شما درخواست مشاهده‌ی صفحه‌ای از یک وب‌سایت را داشته باشید که آن صفحه وجود خارجی نداشته باشد، با صفحه خطای error 404 روبرو خواهید شد. به طور مثال هنگامی شما درخواست مشاهده صفحه https://yooz.ir/abcd را ارسال کنید با صفحه خطای ۴۰۴ مواجه می‌شوید….