به جای یوز در کتاب‌ها جستجو کنید …

    با خودمان گفتیم شاید روز «کتاب و کتاب‌خوانی» بهانه‌ی مناسبی باشد برای جستجوی چیزهایی که در دنیای وب پیدا نمی‌شود. حرف‌های مهمی هستند که فقط با خواندن کتاب متوجه آن‌ها می‌شویم. حرف‌هایی که به جای موتورهای جستجو، باید در کتاب‌ها جستجو شوند. به بهانی روز جهانی «کتاب و کتاب‌خوانی» به لیست کتاب‌هایی که…