کوروشی به بزرگی ایران

کوروشی به بزرگی ایران یوز همیشه در جستجوی چیزهایی بوده که هر جوینده‌ای دستش به آن‌ها نرسد. این‌بار خودمان با پدیده‌ای روبرو هستیم که هرچه در آن عمیق‌تر می‌شویم بیشتر گُم می‌شویم. کوروش کبیر و باغ ایرانی پاسارگاد را نمی‌توان با قدرتمند‌ترین خزنده‌های دنیا هم جمع‌آوری کرد. سی‌سال پادشاهی پُر افتخار با بناها و تاریخی…