روز حمایت از حقوق بشر

  هیچ سفیدی بر سیاهی برتری ندارد. بدون هرکدام، آهنگ زندگی یک نُت کم دارد.   در اعماق یوز جستجو کردیم و ویدیویی پیدا کردیم که حالمان را خیلی خوب کرد. گروه بسیار خوب و دوست‌داشتنی آریان به همراهی کریس‌دی‌برگ، موسیقی‌ای با نام «دوستت دارم» را به منظور از حمایت از انسانیت و حقوق بشر…