تفاوت هشتگ و بشتگ

تفاوت هشتگ و بشتگ - ابعاد تصویر 822x522px

تفاوت هشتگ (Hashtag) و بشتگ (Bashtag) در فضای مجازی     این روزها بسیار می‌بینیم که در شبکه‌های اجتماعی متفاوت و وب‌سایت‌ها از #هشتگ استفاده می‌کنند. در این مقاله نگاهی می‌اندازیم به تاریخچه‌ی هشتگ و استراتژی استفاده از آن تا ببینیم استفاده از هشتگ در فضای مجازی و اینترنت چه کمکی به ما می‌کند؟!  …