امروز حال و هواتون چطوره؟!

    سلام یوزجان؛ امروز حال و هوات چطوره؟! بنشین لحظه‌ای، رو در روی من چای‌ام را با عطرت هم بزن   بررسی‌ای که به جستجویی متفاوت در زمان تبدیل شد!!! یکی از رَویه‌های مهم‌مان این است که برای طراحی سرویس‌های جدید در یوز، ذائقه و سلیقه کاربران‌مان را بشناسیم. راه‌های مختلفی برای شناختن کاربران…