داده‌هایی که استارتاپ را نجات می‌دهند

  داده‌های راهگشا شاید این پیام یک استارتاپ یا یک تیم جوان و باانگیزه را نجات دهد! کسب‌وکار دیجیتال است و داده‌هایش. خیلی وقت‌ها برای ایده‌ استارتاپی یا پروژه دانشجویی‌مان نیاز به داده‌هایی داریم که نداریم. یا اینکه برای به دست آوردنش باید دوندگی کنیم، کد بزنیم و به زحمت بیفتیم. خلاصه برایمان دردسر دارد….