روز جغرافیای ملی

روز جغرافیای ملی

  📌 رئیس سازمان نشنال جئوگرافیک: «هدف ما تشویق مردم برای علاقه‌مند کردن آنان جهت توجه و مواظبت از سیاره‌شان است.» 💡درجستجوی پیدا کردن راهکاری برای حفاظت از سیاره‌مان هستیم…