تگ rel=canonical

    در پست قبلی در مورد مزایای ایجاد صفحه خطای ۴۰۴ صحبت کردیم و در پایان قرار شد تا در این پست با شما درباره تگ rel=canonical صحبت کنیم.     تگ canonical چیست؟ تعریف کلی: احتمالاً متوجه شده‌اید موتورهای جستجو علاقه‌ای به صفحه‌های تکراری ندارند و ترجیح می‌دهند محتوای اصلی و صحیح را…