بازار یزد

عکس پس‌زمینه yooz.ir در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۶ 📷 عکس از: عکس آزاد روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست نقد را باش ای پسر کآفت بود تأخیر را «سعدی»

پاسارگاد :: فارس

عکس پس‌زمینه yooz.ir در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 📷 عکس از: عکس آزاد تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر ندانمت که در این دامگه چه افتادست «حافظ»

جاده برفی هراز

عکس پس‌زمینه yooz.ir در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 📷 عکس از: سید علیرضا میرزرگر هر ندایی که ترا بالا کشید آن ندا می‌دان که از بالا رسید «مولوی»

طاق بستان :: کرمانشاه

عکس پس‌زمینه yooz.ir در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 📷 عکس از: امین کرمانی جفت این طاق زمرد شد از آنروی چو گیسو طاق فیروزهٔ ابروی تو پیوسته خمیدست «خواجوی کرمانی»