روز شعر و ادب فارسی

روز گرامیداشت استاد شهریار

📷 عکس از: الهام میرافضلی

جوانی شمع‌ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

دیدگاهتان را بنویسید