ترجمه آنلاین، مترجم متن آنلاین|موتور جستجو یوز - yooz

the spread of steel
قدرت گرفته از موتور ترگمان