ترجمه آنلاین، مترجم متن آنلاین|موتور جستجو یوز - yooz

shook hands
قدرت گرفته از موتور ترگمان