اخبار ورزشی

گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد

خبر پرداخت 30 درصد از قرارداد بازیکنان استقلال این امیدواری را به وجود اورد که بازیکنان پای میز تمدید قرارداد بنشینند اما ظاهرا پرداختیها کامل نیست و مشکلاتی در این راه هنوز وجود دارد.

گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد/ این 3 ستاره منصوریان را نگران کردند

خبر پرداخت 30 درصد از قرارداد بازیکنان استقلال این امیدواری را به وجود اورد که بازیکنان پای میز تمدید قرارداد بنشینند اما ظاهرا پرداختیها کامل نیست و مشکلاتی در این راه هنوز وجود دارد.

گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد

خبر پرداخت 30 درصد از قرارداد بازیکنان استقلال این امیدواری را به وجود اورد که بازیکنان پای میز تمدید قرارداد بنشینند اما ظاهرا پرداختیها کامل نیست و مشکلاتی در این راه هنوز وجود دارد.

بندهای عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس/ اپشن‌هایی که بلای جان باشگاه شده است

بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود.

بندهای عجیب قرارداد بازیکنان پرسپولیس لو رفت!

بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان باشگاه پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها شده و مشکلات مالی زیادی را بر دوش این باشگاه تحمیل می‌کند.

بندهای عجیب قرارداد بازیکنان پرسپولیس

بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود.

اپشن های قرارداد مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس را افزایش داده

پرسپولیس نیوز : بندهایی در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش قرارداد انها می‌شود.

گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد

خبر پرداخت 30 درصد از قرارداد بازیکنان استقلال این امیدواری را به وجود اورد که بازیکنان پای میز تمدید قرارداد بنشینند اما ظاهرا پرداختیها کامل نیست و مشکلاتی در این راه هنوز وجود دارد.

گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد

حزب الله : خبر پرداخت 30 درصد از قرارداد بازیکنان استقلال این امیدواری را به وجود اورد که بازیکنان پای میز تمدید قرارداد بنشینند اما ظاهرا پرداختیها کامل نیست و مشکلاتی در این راه هنوز وجود دارد.

گره کور تمدید قرارداد بازیکنان استقلال برای فصل بعد

خبر پرداخت 30 درصد از قرارداد بازیکنان استقلال این امیدواری را به وجود اورد که بازیکنان پای میز تمدید قرارداد بنشینند اما ظاهرا پرداختیها کامل نیست و مشکلاتی در این راه هنوز وجود دارد.

بندهای عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس/ اپشن‌هایی که بلای جان باشگاه شده است

بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود.

بندهای عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس/ اپشن‌هایی که بلای جان باشگاه شده است

بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود.

بندهای عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس

حزب الله : بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود.

بندهای عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس/ اپشن‌هایی که بلای جان باشگاه شده است

بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود.

بندهای عجیب در قرارداد بازیکنان پرسپولیس

اختصاصی| بندهایی عجیب در قرارداد‌ بازیکنان پرسپولیس باعث افزایش چشم‌گیر قرارداد انها می‌شود. یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - 16:16

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/02/10

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

جدول بازی های اخیر