اخبار ورزشی

25 ازادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی اسیا و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای 10 تا 24 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

30 فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در سال جدید با دعوت از 30 کشتی‌گیر در تهران برگزار خواهد شد.

اغاز نخستین اردوی تیم ملی کشتی ازاد در سال جدید

زمان برگزاری و نفرات دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی کشتی ازاد در سال جدید برای حضور در رقابتهای مهم پیش رو مشخص شد.

برگزاری مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد

دور جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت های قهرمانی اسیا و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برگزار می شود. نوشته برگزاری مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball پدیدار شد.

اغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی اسیا و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برگزار می شود. نوشته اغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball پدیدار شد.

مرحله جدید اردوی تیم‌ملی کشتی ازاد از 10 فروردین اغاز می‌شود

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی اسیا و بازی های کشورهای اسلامی روزهای 10 تا 24 فروردین در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

اغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت های قهرمانی اسیا و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای 10 تا 24 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

25 ازادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی اسیا و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای 10 تا 24 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

25 ازادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی اسیا و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای 10 تا 24 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اغاز می‌شود

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی اسیا و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، روزهای 10 تا 23 فروردین ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

30 فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در سال جدید با دعوت از 30 کشتی‌گیر در تهران برگزار خواهد شد.

25 کشتی‌گیر در اردوی تیم ملی ازاد/ ابراهیمی بالاخره دعوت شد

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی ازاد برای شرکت در رقابت های قهرمانی اسیا و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای 10 تا 24 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

دعوت 30 فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی اسیا و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، روزهای 10 تا 23 فروردین ماه در خانه کشتی شماره تهران برگزار می شود.

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 95/12/25

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

جدول بازی های اخیر