اخبار ورزشی

چهره عجیب ستاره استقلال در بستن قرارداد سوژه شد!

در میان تمام تصاویری که از بازیکنان تازه وارد استقلال و البته کسانی که قراردادشان را با این تیم تمدیده کرده‌اند، تصویر امید نورافکن یک تفاوت اساسی با دیگران دارد و ان چهره اوست. نوشته چهره عجیب ستاره استقلال در بستن قرارداد سوژه شد! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball پدی

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/18

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/18

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/18

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/18

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/18

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور