اخبار ورزشی

طاهری به عضویت مجمع عمومی سازمان لیگ در امد

مجمع عمومی سازمان لیگ سه مدیرعامل باشگاه های لیگ برتری را به عنوان عضو این مجمع انتخاب کردند.‏ به گزارش پایگاه خبری طوفان زرد و به نقل از پایگاه خبری سپاهان ، مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مهدی تاج رییس ‏فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند نایب رییس فدراسیون و رییس سازمان لیگ ، محسن طاهری مدی

طاهری جای باقریان را گرفت و به اذری پیوست

از چهار مدیرعامل لیگ برتری که طبق اساسنامه باید عضو مجمع عمومی سازمان لیگ باشند 2 نفر مدیران عامل باشگاه‌های اصفهانی هستند. به گزارش طوفان زرد و به نقل از ایمنا، طبق اساسنامه سازمان لیگ باید چهار مدیرعامل باشگاه‌های لیگ برتری عضو ‏مجمع عمومی سازمان لیگ باشند. از این رو، مجمع عمومی سازمان لیگ روز گذش

با حضور دو عضو در بین چهار نفر/ اصفهانی‌ها نیمی از مجمع عمومی سازمان لیگ

پس از رای گیری روز گذشته در سازمان لیگ، دو مدیرعامل تیم های اصفهانی سازمان لیگ به عضویت مجمع عمومی درامدند.

سازمان لیگ در قرق اصفهانی‌ها

پس از رای گیری روز گذشته در سازمان لیگ فوتبال، دو مدیرعامل تیم های اصفهانی سازمان لیگ به عضویت مجمع عمومی درامدند.

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور