اخبار ورزشی

اذربایجان به قهرمان ایرانی پیشنهاد رشوه داد

قهرمان 65 کیلوگرم کشتی ازاد جهان گفت: در بازی فینال رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی کشور میزبان به من پیشنهاد رشوه برای باخت کرد ولی من به دلیل تعصب روی نام ایران و مردم کشورم رد کردم، اما مسوولان تنها عکس یادگاری گرفتن را اموخته‌اند.

پیشنهاد رشوه کلان اذربایجان را رد کردم

حزب الله : قهرمان 65 کیلوگرم کشتی ازاد جهان گفت: در بازی فینال رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی کشور میزبان به من پیشنهاد رشوه برای باخت کرد ولی من به دلیل تعصب روی نام ایران و مردم کشورم رد کردم، اما مسوولان تنها عکس یادگاری گرفتن را اموخته‌اند.

پیشنهاد رشوه کلان اذربایجان را رد کردم/ از قهرمانشان فقط با 150 هزار تومان تجلیل کردند

قهرمان 65 کیلوگرم کشتی ازاد جهان گفت: در بازی فینال رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی کشور میزبان به من پیشنهاد رشوه برای باخت کرد ولی من به دلیل تعصب روی نام ایران و مردم کشورم رد کردم، اما مسوولان تنها عکس یادگاری گرفتن را اموخته‌اند.

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور