اخبار ورزشی

طاهری جای باقریان را گرفت و به اذری پیوست

از چهار مدیرعامل لیگ برتری که طبق اساسنامه باید عضو مجمع عمومی سازمان لیگ باشند 2 نفر مدیران عامل باشگاه‌های اصفهانی هستند. به گزارش طوفان زرد و به نقل از ایمنا، طبق اساسنامه سازمان لیگ باید چهار مدیرعامل باشگاه‌های لیگ برتری عضو ‏مجمع عمومی سازمان لیگ باشند. از این رو، مجمع عمومی سازمان لیگ روز گذش

طاهری به عضویت مجمع عمومی سازمان لیگ در امد

مجمع عمومی سازمان لیگ سه مدیرعامل باشگاه های لیگ برتری را به عنوان عضو این مجمع انتخاب کردند.‏ به گزارش پایگاه خبری طوفان زرد و به نقل از پایگاه خبری سپاهان ، مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مهدی تاج رییس ‏فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند نایب رییس فدراسیون و رییس سازمان لیگ ، محسن طاهری مدی

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز عضو مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال شد

نصر: مجمع عمومی سازمان لیگ امروز سه مدیرعامل باشگاه‌های لیگ برتری را به عنوان عضو این مجمع انتخاب کردند.‏ بیشتر...

سه عضو مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال انتخاب شدند

مجمع عمومی سازمان لیگ امروز سه مدیرعامل باشگاه‌های لیگ برتری را به عنوان عضو این مجمع انتخاب کردند.‏

3 عضو مجمع عمومی سازمان لیگ انتخاب شدند

قم فردا: مجمع عمومی سازمان لیگ امروز سه مدیرعامل باشگاه های لیگ برتری را به عنوان عضو این مجمع انتخاب کردند.‏​​​​​​​

انتخاب سه عضو مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال

مجمع عمومی سازمان لیگ امروز سه مدیرعامل باشگاه‌های لیگ برتری را به عنوان عضو این مجمع انتخاب کردند.‏ نوشته انتخاب سه عضو مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball پدیدار شد.

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/08

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور