اخبار ورزشی

پرسپولیس به یک شرط می‌تواند بازیکن خارجی جذب کند

رییس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: پرسپولیس و سایر باشگاه‌ها به شرط ارایه مدرک مبنی بر اقدام برای حل مشکلات قبلی، می‌توانند بازیکن خارجی جدید جذب کنند.

بهاروند: پرسپولیس به یک شرط می تواند بازیکن خارجی جذب کند

رییس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: پرسپولیس و سایر باشگاه ها به شرط ارایه مدرک مبنی بر اقدام برای حل مشکلات قبلی، می توانند بازیکن خارجی جدید جذب کنند. حیدر بهاروند درباره این که برخی از مربیان به زمان شروع لیگ برتر انتقاد داشتند، خاطرنشان کرد: برنا

روزنامه های ورزشی

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

عناوین روزنامه های ورزشی 96/03/09

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور