سنت اتین در

رتبه
7
تعداد بازی
34
امتیاز
49
برد
12
باخت
9
مساوی
13
گل زده
38
گل خورده
30
تفاضل گل
8
هفته -

جدیدترین اخبار مربوط به سنت اتین