مقاومت البرز در

رتبه
11
تعداد بازی
26
امتیاز
21
برد
5
باخت
15
مساوی
6
گل زده
45
گل خورده
81
تفاضل گل
-36
طرح و توسعه الوند 1 - 2 مقاومت البرز
فرش‌آرا 6 - 3 مقاومت البرز
آذرخش بندرعباس 3 - 3 مقاومت البرز
ارژن شیراز 7 - 1 مقاومت البرز
مقاومت البرز 2 - 3 گیتی پسند
مقاومت البرز 1 - 2 یاسین پیشرو قم
شهروند ساری 4 - 3 مقاومت البرز
مقاومت البرز 3 - 1 ارژن شیراز
دبیری تبریز 4 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 0 - 0 میثاق تهران
شهرداری ساوه 1 - 1 مقاومت البرز
مقاومت البرز 3 - 3 فرش‌آرا
شهید منصوری 0 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 3 - 0 آذرخش بندرعباس
مس سونگون 2 - 1 مقاومت البرز
مقاومت البرز 1 - 1 تاسیسات دریایی
شرکت حفاری 0 - 0 مقاومت البرز
گیتی پسند 3 - 3 مقاومت البرز
یاسین پیشرو قم 3 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 1 - 1 شهروند ساری
ارژن شیراز 0 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 1 - 4 دبیری تبریز
میثاق تهران 0 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 4 - 6 شهرداری ساوه
فرش‌آرا 0 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 0 - 0 شهید منصوری
آذرخش بندرعباس 0 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 1 - 6 مس سونگون
تاسیسات دریایی 5 - 0 مقاومت البرز
مقاومت البرز 0 - 0 شرکت حفاری
مقاومت البرز 1 - 4 حفاری اهواز

جدیدترین اخبار مربوط به مقاومت البرز

داوران مصاف اتلیه‌طهران قم با مقاومت  البرز  معرفی شدند

قم نیوز: تیم قضاوت کننده بازی‌ نماینده فوتسال قم در هفته هشتم از نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مشخص شد.

بازی های اخیر مقاومت البرز در فوتسال