یاسین پیشرو قم در

رتبه
10
تعداد بازی
26
امتیاز
26
برد
8
باخت
16
مساوی
2
گل زده
45
گل خورده
69
تفاضل گل
-24
یاسین پیشرو قم 2 - 5 مس سونگون
یاسین پیشرو قم 0 - 4 حفاری اهواز
فرش‌آرا 2 - 1 یاسین پیشرو قم
آذرخش بندرعباس 1 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 4 - 3 ارژن شیراز
مس سونگون 1 - 3 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 1 - 2 شهروند ساری
یاسین پیشرو قم 0 - 3 شهرداری ساوه
یاسین پیشرو قم 2 - 2 فرش‌آرا
مقاومت البرز 1 - 2 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 شهید منصوری
شهروند ساری 3 - 2 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 5 - 1 آذرخش بندرعباس
ارژن شیراز 3 - 4 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 مس سونگون
دبیری تبریز 7 - 2 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 1 تاسیسات دریایی
میثاق تهران 0 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 شرکت حفاری
شهرداری ساوه 0 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 2 - 6 گیتی پسند
فرش‌آرا 0 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 3 - 0 مقاومت البرز
شهید منصوری 0 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 شهروند ساری
آذرخش بندرعباس 0 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 ارژن شیراز
مس سونگون 0 - 0 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 2 - 4 دبیری تبریز
تاسیسات دریایی 4 - 3 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 طرح و توسعه الوند
یاسین پیشرو قم 0 - 0 میثاق تهران
شرکت حفاری 0 - 0 یاسین پیشرو قم
حفاری اهواز 5 - 3 یاسین پیشرو قم
یاسین پیشرو قم 0 - 0 شهرداری ساوه
گیتی پسند 5 - 0 یاسین پیشرو قم

جدیدترین اخبار مربوط به یاسین پیشرو قم

بازی های اخیر یاسین پیشرو قم در فوتسال