صبح روز شنبه عسگری پیش بین وکیل  علی  دایی  با حضور در دادگاه رضایت خواهان علی  دایی  را مبنی بر لغو حکم مایلی کهن اعلام کرد.
وکیل  دایی  گفت: محمد مایلی کهن با رضایت کتبی علی  دایی  که طی لایحه ای صبح فردا (شنبه) در اختیار قاضی پرونده قرار می گیرد می تواند از زندان ازاد شود.
تهران-ایرنا- وکیل  دایی  گفت: محمد مایلی کهن با رضایت کتبی علی  دایی  که طی لایحه ای صبح فردا (شنبه) در اختیار قاضی پرونده قرار می گیرد می تواند از زندان ازاد شود.
وکیل  علی  دایی  گفت : رضایتنامه مکتوب موکلم درخصوص شکایت از محمد مایلی‌کهن روز شنبه به دادگاه ارایه می شود .
وکیل  علی  دایی  از ارایه رضایتنامه مکتوب موکل خود به دادگاه درخصوص پرونده شکایت از محمد مایلی‌کهن در روز شنبه خبر داد.
وکیل  علی  دایی  اظهار داشت: ما فکر نمی‌کردیم ایشان کار را به جایی برساند که بحث زندان مطرح شود. ما گمان می‌کردیم مانند دفعات قبلی کسی را واسطه می‌کنند.
وکیل  علی  دایی  اظهار داشت: ما فکر نمی‌کردیم ایشان کار را به جایی برساند که بحث زندان مطرح شود. ما گمان می‌کردیم مانند دفعات قبلی کسی را واسطه می‌کنند.
وکیل ‌مدافع علی  دایی  گفت: در صورتی که مایلی‌کهن عذرخواهی کند، علی  دایی  به او رضایت می‌دهد.
وکیل ‌مدافع علی  دایی  گفت: در صورتی که مایلی‌کهن عذرخواهی کند، علی  دایی  به او رضایت می‌دهد. به گزارش بویرنیوز، عسگری پیش‌بین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینک...
گروه ورزشی: وکیل ‌مدافع علی  دایی  گفت: در صورتی که مایلی‌کهن عذرخواهی کند، علی  دایی  به او رضایت می‌دهد.