محمد مایلی کهن امروز بار دیگر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
علی  دایی، سرمربی سابق پرسپولیس بر‌خلاف خبر برخی سایت‌ها مبنی بر شکایت​اش از افرادی که عکس‌های تولد دخترش را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، قصد شکایت از کسی را ندارد. علی&nbs...
وکیل  علی  دایی  قصد دارد از یک صفحه فیسبوک شکایت کند.
وکیل  حقوقی علی  دایی  گفت: «مایلی‌کهن اینقدر با صراحت لهجه به نشر اکاذیب می‌پردازد و در مورد یک نفر تهمت‌های ناروا می‌زند که احتیاجی به وکیل  ندارد.»
وکیل  حقوقی علی  دایی  گفت: «مایلی‌کهن اینقدر با صراحت لهجه به نشر اکاذیب می‌پردازد و در مورد یک نفر تهمت‌های ناروا می‌زند که احتیاجی به وکیل  ندارد.»
وکیل  حقوقی علی  دایی  گفت: «مایلی‌کهن اینقدر با صراحت لهجه به نشر اکاذیب می‌پردازد و در مورد یک نفر تهمت‌های ناروا می‌زند که احتیاجی به وکیل  ندارد.»
صبح روز شنبه عسگری پیش بین وکیل  علی  دایی  با حضور در دادگاه رضایت خواهان علی  دایی  را مبنی بر لغو حکم مایلی کهن اعلام کرد.
حزب الله: وکیل  علی  دایی  با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه رسما نسبت به اعلام گذشت به ازادی بی قید و شرط محمد مایلی کهن را ابراز کرد.
صبح روز شنبه عسگری پیش بین وکیل  علی  دایی  با حضور در دادگاه رضایت خواهان علی  دایی  را مبنی بر لغو حکم مایلی کهن اعلام کرد.
صبح روز شنبه عسگری پیش بین وکیل  علی  دایی  با حضور در دادگاه رضایت خواهان علی  دایی  را مبنی بر لغو حکم مایلی کهن اعلام کرد.