وکیل  علی  دایی  با انتشار بیانیه ای درباره صحبتهای سرمربی نفت تهران توضیحات تکمیلی را ارایه کرده است.
صبح روز شنبه عسگری پیش بین وکیل  علی  دایی  با حضور در دادگاه رضایت خواهان علی  دایی  را مبنی بر لغو حکم مایلی کهن اعلام کرد.
وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.
وکیل  علی  دایی  از محکومیت قطعی محمد مایلی‌کهن خبر داد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و وکیل  علی  دایی  در نشست با اعضای کمیته استیناف مدارک جدیدی را ارایه کردند.
پایان نتایج