سرمربی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  گفت: این رشته با توجه به زیبایی‌ها و جذابیت‌های خاصی که دارد پتانسیل المپیکی شدن را دارا است.
ملی  پوش تیم ملی  کشتی  پهلوانی  گفت: هر شب خواب جودو را می بینم اما برای حضور در کشتی  پهلوانی  از مسیولان فدراسیون جودو رخصت گرفتم.
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
مسیول کمیته کشتی‌های سنتی فدراسیون کشتی  در استانه اعزام تیم ملی  ایران به رقابتهای جهانی بلاروس، نخستین دوره این مسابقات را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند.
مسیول کمیته کشتی ‌های سنتی فدراسیون کشتی  در استانه اعزام تیم ملی  ایران به رقابتهای جهانی بلاروس، نخستین دوره این مسابقات را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند.
دارنده مدال‌ طلای کشتی  ازاد جوانان جهان و قهرمان کشتی  ساحلی و پهلوانی  گفت:‌ به دلیل سرماخوردگی شرایط حضور در انتخابی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  را نداشتم.
رقابت‌های انتخابی تیم‌ ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در مسابقات جهانی با معرفی نقرات برتر به پایان رسید.
رقابت‌های انتخابی تیم‌ ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در مسابقات جهانی با معرفی نقرات برتر به پایان رسید.
نتایج دور اول انتخابی تیم‌های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی و کشتی  پهلوانی  مشخص شد.
نتایج دور اول انتخابی تیم‌های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی و کشتی  پهلوانی  مشخص شد.