تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت‌های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت‌های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت‌های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی  پهلوانی  که روز شنبه با حضور پهلوانان 38 کشور در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد با قهرمانی تیم ملی  جمهوری اسلامی و مدال اوری ه...
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت‌های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.