اسامی نفرات ملی ‌پوش کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
اسامی نفرات ملی‌پوش کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
اسامی نفرات ملی ‌پوش کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
کشتی  گیر جوان کردکوی گفت: انچه که مستلزم پیروزی و موفقیت های بیشتر فرزندان کشتی  گیر کردکوی می شود حمایت همه جانبه مردم و مسیولین است.
مشاور عالی در امور اجرایی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی  پهلوانی  در پیامی انتخاب رییس جدید فدراسیون ملی  این رشته را تبریک گفت.
مشاور عالی در امور اجرایی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی  پهلوانی  در پیامی انتخاب رییس جدید فدراسیون ملی  این رشته را تبریک گفت.
عضو شورای فنی تیم‌های ملی  کشتی  فرنگی گفت: بازوبند پهلوانی  ارزش معنوی دارد و حفظ ان بسیار با اهمیت است.
وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی  المپیک، عصر امروز جمعه با حضور در شهر مقدس مشهد از نزدیک، شاهد رقابت‌های کشتی  پهلوانی  قهرمانی کشور هستند.
وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی  المپیک، عصر امروز جمعه با حضور در شهر مقدس مشهد از نزدیک، شاهد رقابت‌های کشتی  پهلوانی  قهرمانی کشور هستند.