به رغم اعلام مراجع قانونی برای حضور حسین رضازاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری بدون استعفا از شورای شهر، وزارت  ورزش  همچنان اصرار به این دارد که...
پایان نتایج