خانواده کاظم سید علیخانی با انتشار پیامی از پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس، رسانه ها و جامعه فوتبال تقدیر و تشکر کردند.
خانواده کاظم سید علیخانی با انتشار پیامی از پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس، رسانه ها و جامعه فوتبال تقدیر و تشکر کردند.
دو اسطوره پرسپولیسی ها در مراسم ختم مرحوم  سیدعلیخانی  نیز با وجود حضور در یک مکان با یکدیگر روبه رو نشدند تا کماکان به همان فرمول دوری و شاید دوستی ادامه دهند.
دو اسطوره پرسپولیسی ها در مراسم ختم مرحوم  سیدعلیخانی  نیز با وجود حضور در یک مکان با یکدیگر روبرو نشدند تا کماکان به همان فرمول دوری و شاید دوستی ادامه دهند.
هافبک ریز نقش پرسپولیسی ها در گفتگوی کوتاه با ضبا عربشاهی بازیکن اسبق پرسپولیس عنوان کرد تیم ملی برای من پرسپولیس است. مراسم ترحیم مرحوم  کاظم سیدعلیخانی  پیشکسوت فقید ب...
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ‌یک از مسیولان باشگاه پرسپولیس در مراسم تشییع پیکر مرحوم  علیخانی حاضر نشدند و این کار انها بی‌احترامی به خانواده ان مرحوم  و همه پیشکسوت...
پرسپولیس نیوز : پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ‌یک از مسیولان باشگاه پرسپولیس در مراسم تشییع پیکر مرحوم  علیخانی حاضر نشد و این کار انها بی‌احترامی به خانواده ان مرحوم ...
وبسایت رسمی برنامه نود - پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ‌یک از مسیولان باشگاه پرسپولیس در مراسم تشییع پیکر مرحوم  علیخانی حاضر نشد و این کار انها بی‌احترامی به خانواده ان م...
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ‌یک از مسیولان باشگاه پرسپولیس در مراسم تشییع پیکر مرحوم  علیخانی حاضر نشد و این کار انها بی‌احترامی به خانواده ان مرحوم  و همه پیشکسوتان...