رییس فدراسیون فوتبال در مراسم  رونمایی از تجهیزات داوری با اشاره به اینکه تمام تیم‌ها از داوری ضرر کرده‌اند، گفت: اشتباهات بسیار کم شده و هجمه شدیدی که در گذشته وجود داش...
پایان نتایج