مدافع  ملی  پوش  ارمنستانی استقلال با بدشانسی دوباره برای چند هفته از ترکیب و میادین فوتبال دور شد.
تراز: مدافع  ملی ‌پوش  تیم پرسپولیس که با پیشنهادی از لیگ چین روبرو شده، در یک صورت این فرصت را خواهد داشت تا فوتبالش را خارج از کشور دنبال کند.
مدافع  ملی ‌پوش  تیم پرسپولیس که با پیشنهادی از لیگ چین روبرو شده، در یک صورت این فرصت را خواهد داشت تا فوتبالش را خارج از کشور دنبال کند.
مدافع  ملی ‌پوش  تیم پرسپولیس که با پیشنهادی از لیگ چین روبرو شده، در یک صورت این فرصت را خواهد داشت تا فوتبالش را خارج از کشور دنبال کند.
مدافع  ملی ‌پوش  تیم پرسپولیس که با پیشنهادی از لیگ چین روبرو شده، در یک صورت این فرصت را خواهد داشت تا فوتبالش را خارج از کشور دنبال کند.
مدافع  ملی  پوش  سابق استقلال به سرمربی ابی ها گفت نمی‌تواند به این تیم ملحق شود.
مدافع  ملی  پوش  سابق استقلال به سرمربی ابی ها گفت نمی‌تواند به این تیم ملحق شود.
مدافع  ملی ‌پوش  سابق استقلال به سرمربی ابی‌ها گفت که نمی‌تواند به این تیم ملحق شود.
مدافع  ملی ‌پوش  تیم پرسپولیس که با پیشنهادی از لیگ چین روبرو شده، در یک صورت این فرصت را خواهد داشت تا فوتبالش را خارج از کشور دنبال کند.
مربی بایرن‌مونیخ در مورد مدافع  ملی ‌پوش  خود اظهار داشت: باداشتوبر تنها به صورت قرضی مونیخ را ترک می‌کند و به هیچ وجه فروشی نیست.