مجسمه  مسی  که در بوینس ایرس پایتخت ارژانتین نصب شده بود توسط گروهی ناشناس تخریب شد.
حزب الله : مجسمه  مسی  که در بوینس ایرس پایتخت ارژانتین نصب شده بود توسط گروهی ناشناس تخریب شد.
مجسمه  مسی  که در بوینس ایرس پایتخت ارژانتین نصب شده بود توسط گروهی ناشناس تخریب شد.
مجسمه  مسی  که در بوینس ایرس پایتخت ارژانتین نصب شده بود توسط گروهی ناشناس تخریب شد.
مجسمه  لیونل مسی  که در ارژانتین بود، تخریب شده است.
مرجع خبری ریال مادرید : کریس رونالدو در سال 2016 افتخارات زیادی را کسب کرد و همین موجب خشم ارژانتینی ها از مسی  و شکستن مجسمه  او شد که این اتفاقات سوژه عمر مومانی کاریک...
گروهی ناشناس، مجسمه  فوق ستاره تیم فوتبال بارسلونا را در پایتخت ارژانتین تخریب کردند.
مجسمه  ستاره ارژانتینی در کشورش توسط فردی ناشناس تخریب شد.