رقابتهای کشتی  جام تختی در شرایطی برگزار شد که بازهم روس‌ها غیبت داشتند و یک تورنمنت بین‌المللی بی‌کیفیت برگزار شد. بدتر از همه اوج بی‌نظمی در اختتامیه بود.
رقابتهای کشتی  جام تختی در شرایطی برگزار شد که بازهم روس‌ها غیبت داشتند و یک تورنمنت بین‌المللی بی‌کیفیت برگزار شد. بدتر از همه اوج بی‌نظمی در اختتامیه بود.
رقابتهای کشتی  جام تختی در شرایطی برگزار شد که بازهم روس‌ها غیبت داشتند و یک تورنمنت بین‌المللی بی‌کیفیت برگزار شد. بدتر از همه اوج بی‌نظمی در اختتامیه بود.
رییس فدراسیون  کشتی  گفت: هنوز حذف از مسابقات المپیک 2020 و 2024 کشتی  را تهدید می‌کند.
دبیر فدراسیون  کشتی  ایران گفت: روس‌ها مدت‌هاست که با کشتی  ایرا محتاط رفتار می‌کنند و تعامل خوبی در این بین وجود ندارد.
دبیر فدراسیون  کشتی  با بیان اینکه روس‌ها بر خلاف ما تمایلی برای حضور در تورنمنت‌های ایران ندارند، گفت: تعامل خوبی با روسیه در این زمینه نداریم.
دبیر فدراسیون  کشتی  در خصوص غیبت تیم روسیه در جام تختی گفت: متولیان کشتی  این کشور همچنان با احتیاط زیادی در رویارویی با مدعیان ایرانی رفتار می‌کنند.
رییس فدراسیون  کشتی  گفت: هنوز حذف از مسابقات المپیک 2020 و 2024 کشتی  را تهدید می‌کند.
دبیر فدراسیون  کشتی  در خصوص غیبت تیم روسیه در جام تختی گفت: متولیان کشتی  این کشور همچنان با احتیاط زیادی در رویارویی با مدعیان ایرانی رفتار می‌کنند.
دبیر فدراسیون  کشتی  در خصوص غیبت تیم روسیه در جام تختی گفت: متولیان کشتی  این کشور همچنان با احتیاط زیادی در رویارویی با مدعیان ایرانی رفتار می‌کنند.