رییس کمیته پزشکی فدراسیون  کشتی  با تاکید بر این که دوپینگ باباجان‌زاده در جام جهانی شیراز اتفاق افتاده است گفت: نتیجه دوپینگ او شهریورماه به ما اعلام شد اما به‌دلیل قطع...
نایب‌رییس فدراسیون  کشتی  گفت: طبق اعلام اتحادیه جهانی بشیر باباجان‌زاده به دلیل ارتکاب به دوپینگ در رقابت‌های جام جهانی شیراز چهار سال محروم شده است.
کشتی  پهلوانی با تایید هیات رییسه اتحادیه جهانی، کمیته مستقل زیر نظر این اتحادیه شد و علیرضا حیدری به عنوان رییس کمیته کشتی  پهلوانی اتحادیه جهانی انتخاب گردید.
نایب رییس فدراسیون  کشتی  گفت: طبق اعلام اتحادیه جهانی «بشیر باباجانزاده» به دلیل ارتکاب به دوپینگ در رقابت های جام جهانی شیراز، چهار سال محروم شده است.
تراز: نایب رییس فدراسیون  کشتی  اعلام کرد که دوپینگ فرنگی کار سنگین وزن ایرانی مثبت اعلام شد.
مربی تیم ملی کشتی  ازاد گفت: مسافرت‌هایی که همراه فدراسیون  کشتی  می‌روم هیچ گونه نفع مالی برایم ندارد بلکه برای کمک به کشتی  بوده است.
نایب رییس فدراسیون  کشتی  اعلام کرد که دوپینگ فرنگی کار سنگین وزن ایرانی مثبت اعلام شد. بشیر باباجان زاده تست دوپینگ کشتی  گیر مطرح کشورمان مثبت اعلام شد
نایب رییس فدراسیون  کشتی  گفت: بشیر باباجان زاده به دلیل ارتکاب به دوپینگ در رقابت‌های جام جهانی شیراز چهار سال محروم شده است.
نایب رییس فدراسیون  کشتی  اعلام کرد که دوپینگ فرنگی کار سنگین وزن ایرانی مثبت اعلام شد.
حزب الله : نایب رییس فدراسیون  کشتی  اعلام کرد که دوپینگ فرنگی کار سنگین وزن ایرانی مثبت اعلام شد.