تفاهم‌نامه برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی  ازاد بین استاندار کرمانشاه، رییس فدراسیون  کشتی  و سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان به امضا رسید.
تفاهم نامه برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی  ازاد میان استاندار کرمانشاه، رییس فدراسیون  کشتی  و سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان به امضاء رسید.
تفاهم‌نامه برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی  ازاد بین استاندار کرمانشاه، رییس فدراسیون  کشتی  و سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان به امضا رسید.
تفاهم نامه برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی  ازاد میان اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه، رسول خادم رییس فدراسیون  کشتی  و صابر رحیمی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اس...
پس از امضای تفاهمنامه بین رییس فدراسیون  کشتی  و استاندار کرمانشاه، میزبانی رقابتهای جام جهانی 2017 به این شهر سپرده شد.
پس از امضای تفاهمنامه بین رییس فدراسیون  کشتی  و استاندار کرمانشاه، میزبانی رقابتهای جام جهانی 2017 به این شهر سپرده شد.
اسامی برترین ورزشکاران رشته های سنتی در سال 95 از سوی فدراسیون  کشتی  اعلام شد. به گزارش فدراسیون  کشتی، اسامی برترین ورزشکاران سنتی فدراسیون  کشتی  در سال ف...
اسامی برترین ورزشکاران رشته‌های سنتی در سال 95 از سوی فدراسیون  کشتی  اعلام شد.
اسامی برترین ورزشکاران رشته های سنتی فدراسیون  کشتی، پس از نظرسنجی مردمی منتشر شد.
جمعی از مسیولان فدراسیون  کشتی  با حضور در منزل مرادعلی شیرانی، رییس اسبق فدراسیون، دارنده مدال برنز جهان و جانباز سرافراز دفاع مقدس از تلاش‌‌های این پیشکسوت کشتی  ت...