در هفته ای که تقابل بالانشینان مدعی و قعرنشینان بدون برد، حساسیت بیشتر لیگ بسکتبال را موجب شده بود، جایگاه هیچ تیمی تغییر نکرد جز شهرداری  های اراک و تبریز  در میانه جدول.