سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت:‌ مدام در حال تلاش هستیم که پرسپولیس  به شرایط امادگی کامل برسد.
سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: پر واضح است که حریفان اسیایی ما با دقت بسیار زیاد انتظارمان را می‌کشند.
پرسپولیس  کلاب : صادق محرمی بازیکن راست پا و 20 ساله است که در ابتدای فصل و پس از جدایی رامین رضاییان به پرسپولیس  امد. مدافع و هافبک راست سابق ملوان با این امید راهی پا...
وبسایت رسمی برنامه نود - سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: به عنوان یک خارجی که در ایران زندگی و کار می‌کند از حادثه تلخ اتش‌سوزی در یک ساختمان قدیمی و بزرگ ناراحتم و مر...
پرسپولیس  نیوز : سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: به عنوان یک خارجی که در ایران زندگی و کار می‌کند از حادثه تلخ اتش‌سوزی در یک ساختمان قدیمی و بزرگ ناراحتم و مراتب ...
سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: به عنوان یک خارجی که در ایران زندگی و کار می‌کند از حادثه تلخ اتش‌سوزی در یک ساختمان قدیمی و بزرگ ناراحتم و مراتب تاسف خودم را اعلام می...
سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: پر واضح است که حریفان اسیایی ما با دقت بسیار زیاد انتظارمان را می‌کشند.
وبسایت رسمی برنامه نود - سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: به عنوان یک خارجی که در ایران زندگی و کار می‌کند از حادثه تلخ اتش‌سوزی در یک ساختمان قدیمی و بزرگ ناراحتم و مر...
سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: به عنوان یک خارجی که در ایران زندگی و کار می کند از حادثه تلخ اتش سوزی در یک ساختمان قدیمی و بزرگ ناراحتم و مراتب تاسف خودم را اعلام می...
سرمربی  تیم فوتبال پرسپولیس  گفت: به عنوان یک خارجی که در ایران زندگی و کار می‌کند از حادثه تلخ اتش‌سوزی در یک ساختمان قدیمی و بزرگ ناراحتم و مراتب تاسف خودم را اعلام می...