تیم  فوتبال  چلسی در رقابت های لیگ برتر نمایشی دارد که نشان از تکامل این تیم  با سرمربی  بادانش خود است. این تیم  از سیستم هایی استفاده می کند که در کمتر تیم...
تیم  فوتبال  چلسی در رقابت های لیگ برتر نمایشی دارد که نشان از تکامل این تیم  با سرمربی  بادانش خود است. این تیم  از سیستم هایی استفاده می کند که در کمتر تیم...
یک سایت خبری اماراتی به نقل از مهدی تاج مدعی شد که کارلوس کی‌روش سرمربی  تیم  ملی فوتبال  ایران برای مذاکره با فدراسیون، خواستار حقوق معوقه‌اش شده و احتمال دارد تهرا...
یک سایت خبری اماراتی به نقل از مهدی تاج مدعی شد که کارلوس کی‌روش سرمربی  تیم  ملی فوتبال  ایران برای مذاکره با فدراسیون، خواستار حقوق معوقه‌اش شده و احتمال دارد تهرا...
یک سایت خبری اماراتی به نقل از مهدی تاج مدعی شد که کارلوس کی‌روش سرمربی  تیم  ملی فوتبال  ایران برای مذاکره با فدراسیون، خواستار حقوق معوقه‌اش شده و احتمال دارد تهرا...
سرمربی  تیم  فوتبال  پیکان معتقد است که کیفیت فنی گادوین منشا، مهاجم نیجریه‌ای این تیم  در دو بازی اخیر پایین بوده است.
یک سایت خبری اماراتی به نقل از مهدی تاج مدعی شد که کارلوس کی‌روش سرمربی  تیم  ملی فوتبال  ایران برای مذاکره با فدراسیون، خواستار حقوق معوقه‌اش شده و احتمال دارد ...
یک سایت خبری اماراتی به نقل از مهدی تاج مدعی شد که کارلوس کی‌روش سرمربی  تیم  ملی فوتبال  ایران برای مذاکره با فدراسیون، خواستار حقوق معوقه‌اش شده و احتمال دارد تهرا...
سرمربی  تیم  فوتبال  پرسپولیس به بازیکنانش تذکر داده کمتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند.
سرمربی  تیم  فوتبال  پرسپولیس در صحبت‌هایی اذعان کرد که با کارلوس کی‌روش مبارزه کرده است.