بعد از گذشت یک سال از کسب سهمیه المپیک 2016 ریو توسط زهرا  نعمتی  در بازی‌های اسیایی تایلند، هنوز پاداش صد میلیون تومانی او که رییس فدراسیون تیروکمان قولش را داده بود، پ...
به گزارش ایران ویج ؛جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در ماه نوامبر اعلام شد که براساس ان تیم کامپوند مرادن با یک پله صعود در جایگاه دوم جهان قرار گرفت. رده بند...
سارا عبدالمالکی، ملی پوش تیم راگبی کشور، از جمله ورزشکاران موفق محمدشهر کرج است که اسیب نخاعی او را از پای در نیاورده و تصمیم دارد همچون زهرا  نعمتی  به قهرمانی در رشته ...
به گزارش ایران ویج و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نام «زهرا  نعمتی » و «سیامند رحمان» در بین 10 ورزشکار اسیایی تاریخ ساز در بازی های پارالمپیک ریو قرار دار...
کمیته بین المللی پارالمپیک 10 ورزشکار اسیایی تاریخ ساز در رقابت های پارالمپیک ریو2016 را معرفی کرد که نام «زهرا  نعمتی » و «سیامند رحمان» قهرمانان ایرانی در این لیست به ...
کمیته بین‌المللی پارالمپیک اسامی زهرا  نعمتی  و سیامند رحمان را به عنوان 10 ورزشکار اسیایی تاریخ ساز پارالمپیک ریو اعلام کرد.
کمیته بین‌المللی پارالمپیک اسامی زهرا  نعمتی  و سیامند رحمان را به عنوان 10 ورزشکار اسیایی تاریخ ساز پارالمپیک ریو اعلام کرد.
کمیته بین‌المللی پارالمپیک اسامی زهرا  نعمتی  و سیامند رحمان را به عنوان 10 ورزشکار اسیایی تاریخ ساز پارالمپیک ریو اعلام کرد.
کمیته بین‌المللی پارالمپیک اسامی زهرا  نعمتی  و سیامند رحمان را به عنوان 10 ورزشکار اسیایی تاریخ ساز پارالمپیک ریو اعلام کرد.