پرچمدار کاروان المپیک و دارنده مدال طلای مسابقات تیراندازی با کمان پارالمپیک ریو با بیان اینکه تکرار قهرمانی از کسب قهرمانی دشوارتر است،گفت: هنوز به دلیل اسیب دیدگی از ناحیه دست...
پرچمدار کاروان المپیک و دارنده مدال طلای مسابقات تیراندازی با کمان پارالمپیک ریو با بیان اینکه تکرار قهرمانی از کسب قهرمانی دشوارتر است،گفت: هنوز به دلیل اسیب دیدگی از ناحیه دست...
زهرا  نعمتی  در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در بخش معلولین ششم است.
زهرا  نعمتی  در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در بخش معلولین ششم است.
زهرا  نعمتی  در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در بخش معلولین ششم است.
یک سایت ژاپنی در گزارشی تصویری به زندگی زهرا  نعمتی  کماندار ایران در المپیک و پارالمپیک پرداخته است.
یک سایت ژاپنی در گزارشی تصویری به زندگی زهرا  نعمتی  کماندار ایران در المپیک و پارالمپیک پرداخته است.
یک سایت ژاپنی در گزارشی تصویری به زندگی زهرا  نعمتی  کماندار ایران در المپیک و پارالمپیک پرداخته است.
یک سایت ژاپنی در گزارشی تصویری به زندگی زهرا  نعمتی  کماندار ایران در المپیک و پارالمپیک پرداخته است.