کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد.
در این فیلم مصاحبه زهرا  نعمتی  درباره وضعیت مصدومیت و اردوی تیم ملی تیر و کمان را می بینید.
سایت فدراسیون جهانی تیراندازی باکمان اقدام به انتخاب برترین ورزشکار جهان کرده است و زهرا  نعمتی  کماندار طلایی بازیهای پارالمپیک ایران، برای انتخاب به عنوان بهترین ورزشک...
سایت کمیته المپیک نوشت: بانوی تیراندازی با کمان کشورمان به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین ورزشکار معلول این رشته در سال 2016 معرفی شد.
بانوی تیراندازی با کمان کشورمان به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین ورزشکار معلول این رشته در سال 2016 معرفی شد.
فدراسیون جهانی تیراندازی به دنبال انتخاب کماندار برتر جهان است و در بین گزینه های معرفی شده نام زهرا  نعمتی  دیده می شود.
فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در یک نظرسنجی بهترین ورزشکاران سال را انتخاب خواهد کرد که نام زهرا  نعمتی  از ایران وجود دارد.
فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در یک نظرسنجی بهترین ورزشکاران سال را انتخاب خواهد کرد که نام زهرا  نعمتی  از ایران وجود دارد.
فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در یک نظرسنجی بهترین ورزشکاران سال را انتخاب خواهد کرد که نام زهرا  نعمتی  از ایران وجود دارد.
سایت کمیته المپیک نوشت: بانوی تیراندازی با کمان کشورمان به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین ورزشکار معلول این رشته در سال 2016 معرفی شد.