کمیته بین المللی پارالمپیک، پرچم داری زهرا  نعمتی  در بازی‌های المپیک ریو را به عنوان یکی از 50 رویداد برتر ورزشی افراد دارای معلولیت جهان در سال 2016 انتخاب کرد.
کمیته بین المللی پارالمپیک، پرچم داری زهرا  نعمتی  در بازی‌های المپیک ریو را به عنوان یکی از 50 رویداد برتر ورزشی افراد دارای معلولیت جهان در سال 2016 انتخاب کرد.
کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد. به گزارش “ورزش سه” و به نقل از تسنیم، سایت کمیته بین‌...
سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در گزارشی از پرچمداری زهرا  نعمتی  به عنوان 50 لحظه مهم سال 2016 نام برد.
سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در گزارشی از پرچمداری زهرا  نعمتی  به عنوان 50 لحظه مهم سال 2016 نام برد.
تراز: کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد.
سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در گزارشی از پرچمداری زهرا  نعمتی  به عنوان 50 لحظه مهم سال 2016 نام برد.
سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک در گزارشی از پرچمداری زهرا  نعمتی  به عنوان 50 لحظه مهم سال 2016 نام برد.
حزب الله : کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد.
کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد.